فروش و قیمت کابل شبکه آماده پچ کورد Cat8 SFTP در شبکه ساز