نمایش 1–20 از 33 نتیجه

منبع تعذیه کامپیوتر گرین مدل GP300A-ECO

۸۴۰,۰۰۰ تومان
 • حداکثر توان: 300W
 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • کانکتور SATA: چهار عدد
 • ولتاژ ورودی: V240-200

منبع تغذیه گرین مدل GP350A-ECO Rev3.1

۹۸۰,۰۰۰ تومان
 • حداکثر توان: 350W
 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • کانکتور SATA: چهار عدد
 • ولتاژ ورودی: V240-200

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP380A-EU

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
 • حداکثر توان: 380W
 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • ولتاژ ورودی: V245-180

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP430A-EU

۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
 • حداکثر توان: 430W
 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • ولتاژ ورودی: V245-180

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP480A-ES

۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
 • حداکثر توان: 480W
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • کانکتور SATA: چهار عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : یک عدد
 • ولتاژ ورودی: V240-200

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP530A-EU

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
 • حداکثر توان: 530W
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : یک عدد
 • کانکتور SATA: چهار عدد

منبع تغذیه گرین مدل GP700B-HP EVO

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • حداکثر توان: 700W
 • نوع پاور : نیمه ماژولار
 • کانکتور  PCI-E : چهار عدد
 • کانکتور  SATA  : نه عدد
 • ولتاژ ورودی: V100-240

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل Green GP400A-ECO

۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
 • حداکثر توان: 400W
 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • فرم فاکتور: ATX PS2
 • کانکتور ها:
کانکتور 24 پین: 1 عددکانکتور 8 پین: 1 عددکانکتور SATA: چهار عددکانکتور 4 پین : 2 عدد
 • جریان خروجی کل: 30A

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP800B-HP EVO

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • حداکثر توان: 800W
 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • فرم فاکتور: ATX PS2
 • کانکتور ها:
کانکتور 24 پین: 1 عددکانکتور 8 پین: 2 عددکانکتور SATA: نه عددکانکتور 4 پین : 3 عددکانکتور PCI-e هشت پین: 4 عدد
 • جریان خروجی کل: 66A

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP500A-ECO Rev3.1

۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
 • حداکثر توان: 500W
 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • فرم فاکتور: ATX PS2
 • کانکتور ها:
کانکتور 24 پین: 1 عددکانکتور 8 پین: 1 عددکانکتور SATA: شش عددکانکتور 4 پین : 3 عددکانکتور PCI-e هشت پین: 1 عدد

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP550A-UK

۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان
 • حداکثر توان: 550W
 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • فرم فاکتور: ATX PS2
 • کانکتور ها:
 • کانکتور 24 پین: 1 عددکانکتور 8 پین: 1 عددکانکتور SATA: چهار عددکانکتور 4 پین : 3 عددکانکتور PCI-e هشت پین: 2 عدد

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP650A-UK

۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • حداکثر توان: 650W
 • فرم فاکتور: ATX PS2
 • کانکتور ها:
2+6 پین PCI-E : سه عددکانکتور 24 پین: 1 عددکانکتور 8 پین: 3 عددکانکتور SATA: شش عددکانکتور 4 پین : 3 عدد

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP580A-ES

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • حداکثر توان: 580W
 • فرم فاکتور: ATX PS2
 • کانکتور ها:
کانکتور 2+6 پین PCI-E:دو عدد-کانکتور 15 پین SATA:چهار عد

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP650B-OCPT

تماس بگیرید
 • نوع پاور : تماما ماژولار
 • حداکثر توان: 650W
 • فرم فاکتور: ATX PS2
 • کانکتور ها:
2+6 پین PCI-E : چهار عددکانکتور 24 پین: 1 عددکانکتور 8 پین: 2 عددکانکتور SATA: دوازده عددکانکتور 4 پین : 4 عدد

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP750B-OCPT

۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
 • نوع پاور : تماما ماژولار
 • حداکثر توان: 750W
 • فرم فاکتور: ATX PS2
 • کانکتور ها:2+6 پین PCI-E : چهار عددکانکتور 24 پین: 1 عددکانکتور 8 پین: 2 عددکانکتور SATA: دوازده عددکانکتور 4 پین : 4 عدد

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP600B-HP EVO

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • نوع پاور : نیمه ماژولار
 • حداکثر توان: 600W
 • فرم فاکتور: ATX PS2
 • کانکتور ها:
کانکتور 24 پین: 1 عددکانکتور 8 پین: 2 عددکانکتور SATA: شش عددکانکتور 4 پین : 3 عددکانکتور PCI-e هشت پین: 2 عدد

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP1200B-OC Plus

۷,۸۱۰,۰۰۰ تومان
 • حداکثر توان: 1200W
 • نوع پاور: تماما ماژولار
 • فرم فاکتور: ATX PS2
 • کانکتور ها:کانکتور 24 پین: 1 عددکانکتور 8 پین: 2 عددکانکتور SATA: دوازده عددکانکتور 4 پین : 8 عددکانکتور PCI-e هشت پین: 10 عدد

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP850B-OCPT

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • حداکثر توان: 850W
 • نوع پاور: تماما ماژولار
 • فرم فاکتور: ATX PS2
 • کانکتور ها:کانکتور 24 پین: 1 عددکانکتور 8 پین: 2 عددکانکتور SATA: دوازده عددکانکتور 4 پین : 4 عدد

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP1050B-OCDG

۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان
 • نوع پاور : تماما ماژولار
 • حداکثر توان: 1050W
 • فرم فاکتور: ATX PS2
 • کانکتور ها:
2+6 پین PCI-E : هشت عددکانکتور 24 پین: 1 عددکانکتور 8 پین: 2 عددکانکتور SATA: دوازده عددکانکتور 4 پین : 8 عدد

پاور کامپیوتر کولر مستر Cooler Master ELITE 400W

۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • حداکثر توان: 400W
 • فرم فاکتور: ATX 12V V2.31
 • کانکتور ها:
2+6 پین PCI-E : یک عددکانکتور 24 پین: 1 عددکانکتور 8 پین: 1 عددکانکتور SATA: چهار عددکانکتور 4 پین : 4 عدد