معرفی و قیمت بهترین برندهای ماوس

ماوس رپو Rapoo N120 با سیم

۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتصال : با سیم
 • نوع رابط : پورت USB
 • نوع حسگر : اپتیکال
 • محدوده دقت : 800 تا 1600
 • تعداد کلید: 3 عدد

ماوس بیاند Beyond BM-1215 باسیم

 • -نوع اتصال: باسیم
 • نوع حسگر: اپتیکال
 • -محدوده دقت: 800 تا 1600
 • -تعداد کلیدها: 3 عدد
 • طول کابل: 1.35 متر
 • قابليت کارکردن با هر دو دست

ماوس بیاند Beyond BM-1070 باسیم

 • -نوع اتصال: باسیم
 • -نوع پورت: USB
 • -نوع حسگر: اپتيکال
 • -دقت ماوس: 1000Dpi
 • طول کابل: 1.3 متر
 • قابليت کارکردن با هر دو دست

ماوس بیاند Beyond BM-1245 باسیم

 • -نوع رابط: USB
 • -نوع حسگر: اپتیکال
 • -محدوده دقت: 1000 DPI
 • -تعداد کلید: 3 کلید
 • طول کابل: 1.2 متر
 • قابليت کارکردن با هر دو دست

ماوس رپو Rapoo M100 Silent بی سیم

۲۶۵,۰۰۰ تومان۳۲۵,۰۰۰ تومان
 • نوع اتصال:بی‌سیم
 • نوع رابط:بلوتوث 3.0 ، 4.0، دانگل  USB 3.0
 • محدوده دقت: 1300Dpi
 • نوع حسگر:اپتیکال
 • تعداد کلید: 3 عدد
 • قابلیت کارکردن با هر دو دست

ماوس ای فورتک A4tech G3-270NS بی سیم

۳۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتصال:بی‌سیم
 • نوع رابط:دانگل USB
 • نوع حسگر: اپتیکال
 • محدوده دقت: 1200DPI
 • تعداد کلید: 3 عدد

ماوس ای فورتک A4tech G3-280NS بی سیم

۳۴۵,۰۰۰ تومان
 • نوع اتصال: بی‌ سیم
 • نوع رابط: دانگل USB
 • محدوده دقت: 1200Dpi
 • حسگر اپتیکال
 • تعداد کلید : 3 عدد

ماوس ای فورتک A4tech G3-300NS بی سیم

 • نوع اتصال: بی‌ سیم
 • نوع رابط: دانگل USB
 • حسگر اپتیکال
 • محدوده دقت: 1200Dpi
 • تعداد کلید: 3 عدد

ماوس ای فورتک A4tech FM-10S با سیم

۲۵۸,۰۰۰ تومان
 • اتصال: باسیم
 • رابط: پورت USB
 • حسگر: اپتیکال
 • دقت : 600-1000-1600 DPI
 • تعداد دکمه: 4 عدد
 • طول کابل: 1.5 متر
 • قابلیت استفاده با هر دو دست

ماوس ای فورتک A4tech FG-10S بی سیم

۵۱۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتصال: بی سیم
 • رابط: USB
 • نوع حسگر: اپتیکال
 • محدوده دقت: 1200/1600/2000 DPI
 • تعداد دکمه: 4 عدد
 • قابليت کارکردن با هر دو دست

ماوس ای فورتک A4tech FG35 بی سیم

۵۸۵,۰۰۰ تومان
 • نوع اتصال:بی‌سیم
 • نوع رابط:دانگل USB
 • محدوده دقت: 1000-1600-2000 DPI
 • نوع حسگر:اپتیکال
 • تعداد دکمه: 6 عدد
 • قابلیت استفاده با دست راست

ماوس ای فورتک A4tech N-302 با سیم

 • نوع اتصال:با سیم
 • نوع حسگر:اپتیکال
 • محدوده دقت: 1000DPI
 • تعداد دکمه: 3 عدد
 • طول کابل:150 سانتی متر
 • قابلیت استفاده با هر دو دست

ماوس ای فورتک A4tech N-600X با سیم

۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتصال: با سیم
 • رابط: USB
 • نوع حسگر: اپتیکال
 • محدوده دقت: 600-1000-1600 DPI
 • تعداد دکمه: 4 عدد
 • طول کابل: 1.5 متر

ماوس ای فورتک A4tech N-400 باسیم

 • نوع اتصال:با سیم
 • نوع رابط:USB
 • نوع حسگر:اپتیکال
 • محدوده دقت: 1000DPI
 • تعداد دکمه: 3 عدد
 • طول کابل: 150 سانتی متر

ماوس ای فورتک A4tech N-60F باسیم

 • نوع اتصال:با سیم
 • رابط: USB
 • محدوده دقت: 1000DPI
 • نوع حسگر: اپتیکال
 • تعداد کلید: 3 عدد
 • طول کابل: 90 سانتی متر
 • قابلیت کارکردن با هر دو دست

ماوس ای فورتک A4tech N-770FX باسیم

تماس بگیرید
 • نوع اتصال:با سیم
 • نوع رابط: USB
 • نوع حسگر:اپتیکال
 • محدوده دقت:800-1000-1200-1600 DPI
 • تعداد دکمه: 5 عدد
 • طول کابل: 150 سانتی متر

ماوس ای فورتک A4tech N-70FX با سیم

 • نوع اتصال:با سیم
 • رابط: USB
 • نوع حسگر: اپتیکال
 • محدوده دقت: 1200 - 1600 DPI
 • تعداد دکمه: 7 عدد
 • طول: 150 سانتی متر

ماوس ای فورتک A4tech OP-530NU باسیم

 • نوع اتصال:با سیم
 • محدوده دقت: 1200 DPI
 • نوع حسگر:اپتیکال
 • تعداد کلید: 3 عدد
 • طول کابل: 1.5 متر

ماوس ای فورتک A4tech OP-560NUS باسیم

 • نوع اتصال:باسیم
 • نوع حسگر:اپتیکال
 • محدوده دقت: 1200Dpi
 • تعداد کلید: 3 عدد
 • طول کابل: 150  سانتی متر

ماوس ای فورتک A4tech OP-620DS باسیم

۱۴۵,۰۰۰ تومان
 • نوع اتصال:با سیم
 • پورت: USB
 • حسگر: اپتیکال
 • محدوده دقت: 1000DPI
 • تعداد کلید: 4 عدد
 • طول کابل:150 سانتی متر