کابل تبدیل USB به microUSB کینگ استار مدل K61-A طول 25cm

۱۷,۰۰۰ تومان
 • نوع کابل : microUSB
 • امکان انتقال اطلاعات : دارد
 • نوع رابط : microUSB - USB
 • بازه طول کابل : طول کابل 16 تا 100 سانتی متر

کابل تبدیل USB به لایتنینگ کینگ استار مدل k61i طول 0.25 متر

۲۱,۰۰۰ تومان
 • نوع رابط: Lightning
 • قابلیت عبور دهی جریان بالا
 • طول کابل: 25سانتی متر
 • سازگار با iphone, iPod, iPad
 • مناسب برای شارژ و انتقال اطلاعات درحالت فست

کابل تبدیل USB به لایتنینگ کینگ استار مدل K63i طول ۲۵ سانتی متر

۲۳,۰۰۰ تومان
 • نوع رابط: Lightning
 • قابلیت عبور دهی جریان بالا
 • طول کابل در سایز 25سانتی متر
 • سازگار با iphone, iPod, iPad
 • مناسب برای شارژ و انتقال اطلاعات درحالت فست

کابل تبدیل USB به USB-C کینگ استار مدل K63C طول 0.25 متر

۲۴,۰۰۰ تومان
 • نوع رابط: Type-C
 • مناسب برای شارژ سریع و انتقال اطلاعات
 • قابلیت عبور دهی جریان بالا
 • طول کابل در سایز 25سانتی متر
 • دارای کابل مسطح و ضد گره خوردگی

کابل تبدیل USB به microUSB کینگ استار مدل K60 A طول 0.25 متر

۱۹,۰۰۰ تومان
 • نوع رابط: Micro USB
 • مناسب برای شارژ سریع و انتقال اطلاعات
 • قابلیت عبور دهی جریان بالا-طول کابل در سایز 25سانتی متر
 • دارای کابل مسطح و ضد گره خوردگی

کابل تبدیل USB به microUSB کینگ استار مدل K64 A طول 1.2 متر

۲۷,۸۰۰ تومان
 • نوع رابط: Micro USB
 • مناسب برای شارژ سریع و انتقال اطلاعات
 • قابلیت عبور دهی جریان بالا
 • طول کابل در سایز 120سانتی متر
 • دارای کابل مسطح و ضد گره خوردگی

کابل تبدیل USB به USB-C کینگ استار مدل K65C طول 1.2 متر

۴۷,۰۰۰ تومان
 • نوع رابط: Type-C
 • مناسب برای شارژ سریع و انتقال اطلاعات
 • قابلیت عبور دهی جریان بالا
 • طول کابل در سایز120سانتی متر
 • دارای کابل مسطح و ضد گره خوردگی

کابل تبدیل USB به لایتنینگ کینگ استار مدل k65i طول 1.2 متر

۵۲,۵۰۰ تومان
 • نوع رابط: Lightning
 • قابلیت عبور دهی جریان بالا
 • طول کابل در سایز 120سانتی متر
 • سازگار با iphone, iPod, iPad
 • دارای استاندارد های : CE, RoHS
 • مناسب برای شارژ و انتقال اطلاعات درحالت فست

کابل تبدیل USB به microUSB کینگ استار مدل K66 A طول 1.2 متر

۴۶,۵۰۰ تومان
 • نوع رابط: Micro USB
 • مناسب برای شارژ سریع و انتقال اطلاعات
 • قابلیت عبور دهی جریان بالا
 • طول کابل در سایز 120سانتی متر
 • دارای کابل مسطح و ضد گره خوردگی

کابل تبدیل USB به microUSB کینگ استار مدل K67 A طول 1.2 متر

۳۴,۵۰۰ تومان
 • نوع رابط: Micro USB
 • قابلیت عبور دهی جریان بالا
 • طول کابل در سایز 120سانتی متر
 • دارای کابل مسطح و ضد گره خوردگی
 • مناسب برای شارژ سریع و انتقال اطلاعات

کابل تبدیل USB به لایتنینگ کینگ استار مدل k67i طول 1.2 متر

۴۲,۰۰۰ تومان
 • نوع رابط: Lightning
 • مناسب برای شارژ و انتقال اطلاعات درحالت فست
 • قابلیت عبور دهی جریان بالا
 • طول کابل در سایز 120سانتی متر
 • سازگار با iphone, iPod, iPad
 • دارای استاندارد های : CE, RoHS

کابل تبدیل USB به USB-C کینگ استار مدل K71C طول 1.2 متر

۴۹,۵۰۰ تومان
 • نوع رابط : لایتنینگ
 • نوع کابل : USB
 • بازه طول کابل : طول کابل 101 تا 150 سانتی متر

کابل تبدیل USB به USB-C کینگ استار مدل k69c طول 2 متر

۵۷,۰۰۰ تومان
 • -کابل شارژر کینگ استار
 • -نوع رابط:USB-C
 • -نوع کابل:USB
 • -امکان انتقال اطلاعات:دارد
 • -بازه طول کابل:طول کابل 151 تا 300 سانتی متر

کابل تبدیل USB به لایتنینگ کینگ استار مدل K68i طول 2 متر

۵۲,۰۰۰ تومان
 • -نوع رابط:لایتنینگ
 • -نوع کابل:USB
 • -امکان انتقال اطلاعات:دارد
 • -مناسب برای شارژ سریع و انتقال اطلاعات
 • -قابلیت عبور دهی جریان بالا
 • -مقاوم با خاصیت ضد گره خوردگی

کابل تبدیل USB به لایتنینگ کینگ استار مدل K68i طول 2 متر

۵۰,۰۰۰ تومان
 • -کابل کینگ استار
 • -نوع رابط:USB
 • -نوع کابل:لایتنینگ
 • -امکان انتقال اطلاعات:دارد

کابل USB به microUSB برند سیبراتون مدل S109 A طول 0.25 متر

۱۹,۰۰۰ تومان
 • -کابل شارژر سیبراتون
 • -نوع رابط:microUSB
 • -نوع کابل:USB
 • -امکان انتقال اطلاعات:دارد

کابل تبدیل USB به microUSB کینگ استار مدل K80A طول 1.2 متر

۵۱,۰۰۰ تومان
 • نوع رابط:microUSB
 • نوع کابل:USB
 • امکان انتقال اطلاعات:دارد
 • بازه طول کابل:طول کابل 101 تا 150 سانتی متر

کابل تبدیل USB به microUSB کینگ استار مدل K90A طول 1.2 متر

۵۴,۰۰۰ تومان
 • نوع رابط:microUSB
 • نوع کابل:USB
 • امکان انتقال اطلاعات:دارد
 • بازه طول کابل:طول کابل 101 تا 150 سانتی متر